Metallica - mp3, videoklipy, noty, texty skladeb, historie, diskografie
 
Anketa
Produkty Metallicy
Aktu�ln� DVD (nadpis)
The Big Four DVD (Live From Sofia)
datum vyd�n�: 1.11.2010
Aktu�ln� kniha (nadpis)
Justice For All - pravda o skupin� Metallica
obsah

Informace o str�nk�ch

Hlavn� zdroj obsahu pro tyto webov� str�nky se mi stala v�born� napsan� kniha "Heavy metal - ��bl�v hlas" od Iana Christeho.

Z�klady webu vznikly jako sou��st povinn�ho p�edm�tu na vysok� �kole, kde studuji... Nyn� jsou v�ak tyto str�nky praktickou ��st� m� diplomov� pr�ce.

K anal�ze n�v�t�vnosti webu pou��v�m n�stroj Google Analytics, kter� z�sk�v� data o n�v�t�vnosti z cookie soubor�. Tyto �daje v�ak nejsou nijak zneu��v�ny, ale pokud uzn�te se vhodn�, soubory cookies m��ete ve va�em prohl�e�i zak�zat.

Pro vytvo�en� z�hlav� str�nek byly pou�ity a upraveny tyto obr�zky: "Metallica 3" z t�chto str�nek: dark.pozadia.org (5.12.2011) a "Ohen", kter� byl p�evzat a upraven odtud: cestiny.webz.cz (5.12.2011).

Obr�zky z jQuery galerie na �vodn� str�nce byly p�evzaty odtud:

Na tvorbu pozad� (praskl� ze�) byl pou�it �t�tec odtud: room122.com (5.12.2011).
Na tvorbu �et�z� pod menu byl pou�it �t�tec odtud: deviantart.com (5.12.2011).
Z�pat� bylo vytvo�eno s pomoc� �tetce odtud: deviantart.com (5.12.2011).
Hv�zda Metallicy byla p�evzata a upravena odtud: baby_2u (10.2.2011).

 
zapati
https://kenske-online-kasino-sazeni.metallica-fanstranky.cz, https://online-kasino-dk.metallica-fanstranky.cz, https://synot-tip-vysledky.metallica-fanstranky.cz, https://vynosy-spolecnosti-provozujicich-online-hazardni-hry.metallica-fanstranky.czhttps://hrat-kasino-online-v-keni.metallica-fanstranky.cz, https://synot-tip-poker-dotazy.metallica-fanstranky.cz, https://g-kasino-luton-o-co-jde.metallica-fanstranky.cz, https://online-kasino-v-indii-legalni.metallica-fanstranky.cz, https://nove-online-kasino-paypal.metallica-fanstranky.cz